Algemene Voorwaarden


1. Aankomst en vertrek
Alle wissels vinden plaats op de zaterdag. Het gehuurde is beschikbaar vanaf 16.00 uur. Aankomst dient tussen 16.00 en 18.00 uur plaats te vinden. Indien dit niet mogelijk is, dient u Quality Estates zo spoedig mogelijk in te lichten. Als u ons niet voor 10.00 uur op de dag van aankomst hebt ingelicht dat uw aankomsttijd later dan 18.00 zal zijn, zullen we hier een meerprijs voor in rekening brengen. Op de dag van vertrek dient u de villa of appartement voor 10.00 uur te hebben verlaten.
Voor de aangifte van de toeristenbelasting hebben wij de (gegevens) van ID-kaarten/paspoorten nodig van alle leden van het reisgezelschap.

 2. Reserveringen
Alle reserveringen zijn bindend. Zodra uw reservering is bevestigd, zullen we u per e-mail daar een bevestiging van sturen. Deze e-mail zal de huurovereenkomst bevatten.

3. Prijzen
Het gebruik van bedlinnen, handdoeken en theedoeken is bij de aangegeven prijs inbegrepen. Dit is tevens van toepassing op het gebruik van gas, water en elektriciteit in het huis, behoudens excessief gebruik van deze voorzieningen zal Quality Estates deze hiervoor in rekening brengen. Indien er zich een gasfornuis bevindt in het huis, is de eerste gasfles inbegrepen bij de prijs.

4. Aantal personen
De huur is gebaseerd op het aantal beschikbare bedden in de villa of het appartement. Doorgaans is er een kamer aanwezig voor meerdere gasten. Voor een extra persoon boven het aangegeven aantal, brengen we een meerprijs per persoon in rekening afhankelijk van de villa. Kinderen jonger dan 2 jaar worden niet als huurder gerekend. Administratiekosten zijn € 30,- per boeking. Indien bij aankomst of tijdens het verblijf wordt vastgesteld dat meer personen in de villa/het appartement verblijven dan op het huurcontract is aangegeven, dan leidt dit tot een boete of zelfs uitzetting, zeker indien het aantal personen het villa maximum overschrijdt dat in de villa  beschrijving vermeld wordt.

5. Betaling
De eerste betaling van 25% van de huursom dient binnen 5 dagen na ontvangst van het contract te zijn voldaan via credit kaart. Het contract dient door u ondertekent te zijn en worden opgestuurdt naar QE. Het overige deel van de huur (75% van de totale huursom) dient binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Voor boekingen binnen 8 weken voor start van de huurperiode, dient het totale bedrag volledig betaald te worden. Voor boekingen op korte termijn (binnen 3 weken voor de huurperiode), vragen we u meteen na ontvangst van bevestiging/factuur per telefonische of elektronische bankoverboeking te betalen. U dient Quality Estates Renting per e-mail of fax bewijs van overboeking te geven.


Betalingen dienen gericht te worden aan: Quality Estates S.L.
Bank: BBVA Bank, Sant Antoni de calonge
IBAN: ES0701828666610201522327
SWIFT: BBVAESMM

6. Borg
U dient van tevoren een borg te betalen. Het bedrag van de borg is aangegeven in uw bevestiging. Indien er iets beschadigd wordt of stuk gaat tijdens uw verblijf, dient deze door bewijsmateriaal gecomuniceerd te worden aan Quality Estates, daar wij dan in staat zijn om de juiste maatregelen te nemen. Indien u dit nalaat, riskeert u extra (afhandelingskosten en BTW) Indien er geen schade is vastgesteld, zal terugbetaling van de borg plaatsvinden binnen 14 dagen na vertrek. Indien er schade of extra betalingen van de borg afgetrokken dienen te worden, dan kan de afhandelingstijd de genoemde 14 dagen overschrijden. N.B.: afhandelingskosten en BTW zullen in dat geval standaard berekend worden. Indien u bij aankomst in de villa constateert dat – ondanks onze controle vooraf – er zaken beschadigd zijn of ontbreken, dan dient u dit direct bij ons te melden. Dit om te voorkomen dat de schade aan u doorberekend wordt. Kleine schades zoals breuk van servies glaswerk, verzoeken wij u zelf op te lossen.

7. Annuleringen
Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden. Quality Estates Renting zal ontvangst van de annulering bevestigen. Tot 8 weken voor de huurperiode bedragen de annuleringskosten 25% van de huursom. Van 8 tot 4 weken voor de huurperiode bedragen de annuleringskosten 75% van de huursom. Indien annulering plaatsvindt binnen vier weken voor de huurperiode bedragen de annuleringskosten 100%. Om u hiertegen te verzekeren, wordt u aangeraden om gebruik te maken van een annuleringsverzekering naast uw reguliere reisverzekering.

Door de huidige COVID-19 omstandigheden, bieden wij onze klanten aan om kosteloos te annuleren indien het niet mogelijk zal zijn om naar Spanje af te reizen.

8. Annulering door Quality Estates
Indien Quality Estates door overmacht uw reservering annuleert, zullen zij u een andere huuraccommodatie aanbieden van een soortgelijk type en prijs. Als dit Quality Estates niet lukt zult u het geld retour ontvangen dat u reeds betaald hebt. Dit wordt gedaan zonder compensatie voor extra kosten die u om welke reden dan ook hebt gemaakt.

9. Zwembaden
Privé-zwembaden kunnen gedurende het hele jaar worden gebruikt. Voor het gebruik van verwarmde zwembaden buiten de periode juli tot september word € 7,50 aan extra kosten per dag berekend. Het is verboden om glaswerk bij het zwembad te gebruiken. Als er gebroken glas bij of in het zwembad/tuin aangetroffen wordt, dan wordt dit beboet. Een grondige controle van het zwembad kan nodig zijn, de daaruitvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder(s).

10. Huisdieren
In sommige villa’s is het toegestaan om uw huisdier mee te nemen. Dit kost € 25,00 per huisdier, per week. Op de website staat in welke huizen huisdieren zijn toegestaan. Als u een of meerdere huisdieren meeneemt, dient u ons dit ten tijde van de boeking te laten weten. Indien u dit niet doet, behoudt Quality Estates zich het recht voor om u de toegang te weigeren. Indien in een later stadium wordt vastgesteld dat de/een huisdier(en) (welke niet op het contract vermeld staa(t)(n)) zich in de villa bevind(t)(en), dan kunnen de betrokken huurders en het/de huisdier(en) uitgezet worden.

11. Schoonmaak
De kosten voor schoonmaak van het huis zijn verplicht en dit zijn kosten naast de huur. Deze vergoeding bedraagt € 100,- tot 250,- per villa, afhankelijk van de villa of grootte van de groep. U dient er tevens voor te zorgen dat er geen afval achterblijft in het huis, dat de vaat gedaan is, de oven en barbecue zijn schoongemaakt en dat het bedlinnen zich bevindt op de daarvoor bestemde plek. Indien u de bovenstaande punten niet uitvoert, behoudt Quality Estates zich het recht voor om de extra kosten af te trekken van de borg die u hebt betaald.

12. Water, Gas en Electriciteit
In tijden van droogte kan de watertoevoer gedurende langere perioden (per dag) worden afgesloten. De elektriciteit kan in noodgevallen tevens gedurende meerdere uren worden afgesloten. Quality Estates kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

13.Klachten
Indien ondanks onze zorgvuldige selectie en regelmatige controles, er zich toch problemen voordoen, dient de huurder zijn klacht de eerste 24 uur neer te leggen bij de afdeling verhuur van Quality Estates, zodat we meteen actie kunnen ondernemen. Het eerder verlaten van de villa zonder overleg of overeenkomst met Quality Estates, heeft tot gevolg dat Quality Estates niet verantwoordelijk is voor enige compensatie.

14. Inbraak
De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak.
Bij diefstal zonder sporen van inbraak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

15. Aansprakelijkheid
Gedurende de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor het huis en alle zaken die tot het gehuurde huis behoren. Beschadigingen die door de huurder worden opgemerkt, moeten onmiddellijk aan Quality Estates worden ggeinformeerd, indien niet gemeld, is dit voor rekening van de huurder. Schade aangericht door de huurder of meerdere huurders, dient onmiddellijk te worden gemeld aan Quality Estates en dient door de huurder te worden vergoed. Quality Estates is slechts een tussenpersoon tussen eigenaar en huurder en kan daarom niet door de huurder aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken / letsel / schade gedurende de huurperiode. Indien de huurders overlast veroorzaken voor de omwonenden, dan wordt er 1 keer een waarschuwing gegeven. Indien de klacht zich herhaalt, dan is het gevolg het inhouden van de borg en/of uitzetting uit de villa.

16. WIFI
Alle villa´s beschikken over een WIFI aansluiting. Echter, afhankelijk van de provider en/of de lokatie van de villa, kan de snelheid en de kwaliteit van de verbinding niet door ons gegarandeerd worden.

17. Roken
Roken is in alle villa´s verboden. Buiten roken is toegestaan, echter, wij adviseren het gebruik van met water gevulde asbakken (brandgevaar). Wij verwachten dat de huurder de asbak(ken) schoonmaakt vóór vertrek. Indien er sigaretten peuken in en rond het zwembad of tuin gevonden worden, wordt dit beboet met een aftrek op de borg voor extra schoonmaak kosten.

18. Achtergelaten en gevonden voorwerpen
Indien een huurder een voorwerp verliest of na vertrek heeft achtergelaten in de woning, zullen wij onze uiterste best doen om het voorwerp terug te vinden. Wij zullen de huurder verzoeken om instructies omtrent vervolgstappen. De mogelijke afhandelingskosten en verzendkosten zullen in rekening gebracht worden.

19. Uitzetting
In die gevallen dat huurders uit de woning gezet worden is er geen recht op teruggave van betaalde borg, huurgelden en bijkomende kosten.

De bovenstaande huurvoorwaarden beschermen de belangen en rechten van zowel de eigenaars als wel die van de welwillende huurders. De bovenstaande voorwaarden stellen Quality Estates tevens in de gelegenheid om haar hoge standaard van hygiëne en comfort tijdens het gehele huurseizoen te leveren.

Dit contract wordt met de grootste zorg ontworpen en gecontroleerd. Quality Estates accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit ongemakken door veranderingen op het laatste moment die buiten haar macht liggen.